Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  MESTSKÉ KÚPALISKO V LIPANOCH


  Otváracie hodiny mestského kúpaliska:
  Pondelok - Nedeĺa: 10.00 - 18.00 hod.
  Deti a dôchodcovia: 0,50€, dospelí: 1€

  O Z N A M


  Na základe zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach
  od 01. 07. 2015 sa bude vykonávať revízia knižného fondu.
  Z tohto dôvodu bude knižnica z a t v o r e n á

  Podujatie 22.7

  Sútaž o najlepšiu metlu

  16.6.2015 Výstava v galérii

  Detský tabor ZS HViezdoslavova

  ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

  ZBERNÉ MIESTO - DUBOVICKÁ ROVEŇ
  Prevádzkové hodiny:
  Pondelok: 9.00 - 11.00 hod.
  Streda: 9.00 - 11.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.
  Párna sobota: 10.00 - 14.00 hod

  Sutaz o najkrajsi balkon, zahradu 2015

  Loga MAS HORNÁ TORYSA


  Vážení občania,
  zaoberáme sa vypracovaním stratégie rozvoja územia pre občianske združenie MAS HORNÁ TORYSA, ktorého členom je aj Vaše mesto a ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestna akčná skupina. Našou úlohou je spoznať aktuálnu situáciu v meste a načrtnúť možnosti jeho rozvoja s vyhliadkou do roku 2020. Prosíme Vás o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, ktorý nám i Vám pomôže zlepšiť kvalitu života v meste a okolitom regióne. Dotazník je anonymný a bude vyhodnotený externou spoločnosťou.
  Vyplnený dotazník môžete vyplniť elektronicky a zaslať na adresu strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre občanov .rtf 489 KiB
  Kratší dotazník aj s popisom pre podnikateľov a podnikateľské subjekty v Lipanoch môžete zaslať na adresy uvedené v dotazníku alebo na strategielipany@gmail.com.
 • Dotazník pre podnikateľský sektor .rtf 475 KiB
  Doručené dotazníky nam pomôžu s utvoreniu realnejšieho obrazu mesta a pripraveniu kvalitnejšej stratégie rozvoja.
Archív správ

Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany


  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany (okr. Sabinov). V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312, kedy osada patrila k panstvu Kamenica. V minulosti požívalo kráľovské privilégiá na konanie výročných jarmokov na sviatky a na týždenný sobotný trh. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj, ako symbol slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta "de Septem Thiliis", "Siebenlinden" či "Héthárs". Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Najvzácnejšou a pamiatkovo chránenou je posledná zo starobylých líp rastúca na námestí sv. Martina. Jej vzácnosť potvrdilo víťazstvo v celoslovenskej ankete Strom roka 2011. Dominantou mesta je gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Martina z Tours z prvej polovice 14. storočia. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou je drevorezba piety z druhej polovice 14. storočia, skvostom kostola je neskorogotický hlavný oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. K moderným sakrálnym stavbám v meste patrí gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. Nádherná príroda, lesy a pohoria ponúkajú zaujímavé možnosti na turistiku, cyklistiku a lyžovanie. V katastri mesta sú dva lesné masívy - Špárová a Balážka. Z centra mesta cez tunajšiu "krížovú cestu" vedie ponad mesto chodník na Balážku. Odtiaľ sa cez vybudovanú priehradu, tzv. suchý polder, dá prejsť do Špárovej. Trasy sú stredne náročné. Pre milovníkov rybárčenia sú zaujímavou ponukou štrkoviská, tzv. Rožkovianske rybníky. Mesto aktuálne pracuje na využití zdroja geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 3390m a má teplotu 90°C, vybudovaním aquaparku. Celoročne bohatý program je aj v oblasti kultúry, športu a spoločenských podujatí. Zimnému obdobiu dominujú vianočné koncerty, jasličková pobožnosť, lyžiarske a turistické prechody, v období fašiangov plesy miestnych spolkov a otvorenie rybárskej sezóny. Tradičným podujatím je Lipianska hudobná jar, koncerty pre širokú verejnosť. Leto a obdobie prázdnin je spojené s pravidelnými nedeľnými vystúpeniami kapiel a súborov na námestí, detskými tábormi, futbalovými a volejbalovými turnajmi, dožinkovými slávnosťami. V jeseni prevládajú podujatia zamerané na úctu k starším. Pre milovníkov umenia je celoročne obmieňaná expozícia výtvarných diel v mestskej galérii. V meste sa nachádza futbalový štadión s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, skatepark a detské ihriská. V susedstve mesta sa nachádza Kamenický hrad s náučným chodníkom, v lete sa tu konajú hradné slávnosti, v blízkosti hradu je ovčia farma. Ani ostatné susedné obce nezaostávajú svojou ponukou: v obci Lúčka pravidelne organizujú podujatie O gajdicu Andreja Mizeráka, v Rožkovanoch na nachádza konský jazdecký areál s farmou, obec Dubovica je obľúbené lyžiarske stredisko, obec Krivany usporadúva Hornotoryský folklórny festival s medzinárodnou účasťou. Mesto Lipany a jeho okolie je inšpiratívnym miestom na strávenie voľného času a na časté návraty.