Vyhlásenie o prístupnosti stránok

Na základe testovania v roku 2009 podľa Výnosu MF SR z 8. 9. 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len “výnosu”) webové stránky PSK dosiahli najvyššiu úroveň prístupnosti s ratingom 85,9 %.
Moment8lne pracujeme na novom redakčnom systéme aby spĺňal štandardy ISVS.

V prípade bližších informácií alebo akýchkoľvek pripomienok, nás kontaktujte.

Michal Višňovský

webmaster@lipany.sk

Súvisiace odkazy (prístupnosť):

www.blindfriendly.sk
www.informatizácia.sk